Legislatie

Aici regasiti principalele reglementari care au incidenta asupra activitatii SC Gas Energy Ecotherm SA Brasov.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012


Legea 127/2014. Lege pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004 publicata in M.O. nr.720/1.10.2014


O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in 2007


Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica publicata in M.O. 574/01.08.2014


Ordinul ANRE 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului de inalta eficienta Data: 18.03.2015 MO 267/21.04.2015 Abroga Ordinul 3/2010


Ord.10/2015 pentru aprobarea metodologiei de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila Data: 25.02.2015 MO 156/05.03.2015 Abroga Ordinul 33/2011


Ord. 159/2014 pentru modificarea Ordinului 119/2013 privind aprobarea comtributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia Data: 17.12.2014 MO 939/22.12.2014 Intra in vigoare la 1 ianuarie 2015


H.G. nr. 1215 /2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila MO nr. 748/03.11.2009


HG nr. 494/2014 pentru modificarea HG nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila MO 489/01.07.2014


H.G. 1461 /2008- aprobarea -Procedurii privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrica produsa in cogenerare de eficienta inalta MO 813/ 2008


H.G. 219 / 2007 -privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila